Voldoening en vreugde vinden

Voor young professionals die Purpose & Pleasure willen leren combineren

Young professionals willen steeds meer uit hun werk en leven halen. Onze ervaring is dat zij vaker actief zoeken naar purpose in het werk. En naar de integratie van zingeving in hun loopbaan en persoonlijk leven. Purpose gaat over de vraag naar zingeving. Wat is ‘de bedoeling’ van onze organisatie en van mijn leven? Hoe kan ik met de organisatie waar ik werk een positieve maatschappelijke impact hebben?

De worsteling van young professionals
Steeds meer young professionals zoeken antwoord op de vraag “Hoe zorgen we ervoor dat onze organisatie, ons product, ons proces, ons dagelijks werk daadwerkelijk bijdraagt aan het welvaren van welzijn van mens, dier en natuur’?

Urgentie en drive, zowel van buiten af als van binnen uit, kunnen leiden tot te grote druk. Ten koste van de lichtheid in het leven: vreugde, pret, plezier, genieten.

Aandacht voor de vraag waar je duurzaam energie van krijgt - een diep gevoel van vreugde, blijheid en verbondenheid - schiet er nogal eens bij in.

Het kan gaan om een helder beeld van 'dit niet meer' of om een vaag idee, een verlangen. Of onvrede die vaker de kop opsteekt.
Helder of vaag: neem dat signaal serieus om ruimte te maken voor (samen) zoeken, tijd te nemen om iets op een andere manier te doen.

Want: Voldoening én plezier geven je vleugels!

Persoonlijke ontwikkeling én maatschappelijke impact: deze twee samen zorgen ervoor dat mensen meer voldoening en energie krijgen. Veel meer dan van 'werk alleen' - omdat dit als minder betekenisvol wordt ervaren.

Gezien de epidemie van burn-out en depressie is het kennen van je purpose en bijdragen aan iets groters dan jouzelf urgenter dan ooit.

Maar hoe is dit op een gezonde manier vorm te geven, zowel persoonlijk als samen in werkverband? En dan zo, dat er ruimte is voor zowel 'purpose' als voor plezier, met een mate van druk die als vruchtbaar wordt ervaren?


We hebben drie handreikingen voor je om hiermee aan de slag te gaan:
  • een eenmalig consult met een goede sparringpartner
  • een goed onderbouwde test + gesprek erover; daardoor leer je je eigen 'recept' beter kennen en hanteren
  • een workshop van twee dagdelen waarin je handvatten krijgt aangeboden om een sprong voorwaarts te maken.