Purpose@Work: Vind je draai in je professionele én privéleven

Incompanyprogramma voor jonge professionals van 25-35 jaar

Een interactieve workshop van een dag (of twee losse dagdelen binnen twee weken), bedoeld voor een groep medewerkers van een organisatie of 'intercompany': een gemengde groep uit samenwerkende organisaties. 

Voor wie?
Bedoeld voor wie op zoek is naar een nieuw perspectief op het werk, om dat met meer energie en focus te kunnen doen en verschil te kunnen maken, met de prioriteiten beter op orde om niet (verder) overbelast te raken.


Wat het brengt:

  • Helpt bij het verbinden van loopbaan en purpose voor meer impact en voldoening.
  • Leert deelnemers wat ze kunnen doen om druk te reguleren en productief te maken.
  • Helpt overbelasting voorkomen en draagt zo bij aan burn-outpreventie en aan duurzame inzetbaarheid.
  • Versterkt de verbondenheid met de organisatie en draagt bij aan het creëren van een positieve en energieke werkgemeenschap.

Hoe werken we hieraan:

  • Vooraf korte persoonlijke afstemming over aanleiding en context.
  • In het eerste deel van de workshop worden onderbouwde kennis en inzichten gedeeld over purpose, pressure en pleasure, gecombineerd met verwerkingsopdrachten. Persoonlijk leiderschap en professionele ontwikkeling gaan hand in hand bij het verkennen van mogelijkheden voor het beter balanceren tussen de drie P’s.
  • In het tweede deel ligt de focus op de toepassing in het eigen (werk)leven. Vanuit een integrale blik op de diverse levensgebieden (met ook aandacht voor gezondheid en levensstijl) worden opdrachten gedaan, zowel individueel als in duo’s.
  • Afsluiting met een persoonlijk manifest voor de betrokken levensgebieden


Het actief zoeken naar een dynamische balans tussen purpose, pressure & pleasure helpt werknemers gezond te houden en draagt bij aan een gezonde, duurzame organisatie.
DESKUNDIGE BEGELEIDING

Johan de Kleuver en Marret Kramer hebben meer dan 25 jaar ervaring als veranderkundige, facilitator en begeleider van veelsoortige veranderingsprocessen in allerlei organisaties.


INVESTERING
Incompany voor 6 deelnemers en 1 begeleider: 5600 euro.
Voor 10-12 deelnemers zijn er 2 begeleiders: 9600 euro.

Door CRKBO-registratie kunnen wij
opleidingskosten btw-vrij aanbieden.

VERDIEPING
De workshop kan op aanvraag een vervolg krijgen met intervisie in klein verband of met individuele coaching.


Beschikbaar opleidingsbudget kan hiervoor gebruikt worden.