Wat werd het nou: ‘Purpose & Pleasure’ of ‘Pleasure & Purpose’ als thema? Mede door de uitspraak van Howard Thurman hakten we de knoop door. Deze Amerikaanse schrijver, filosoof, theoloog en voorvechter van de African-American burgerrechtenbeweging zei “Ask not what the world needs. Ask yourself what makes you come alive, and go do that, because what the world needs is people who have come alive”. 
Het vinden van je Purpose geeft kracht en richting, maar het begint met onze bron van levenslust en vitaliteit. Eerst ontdekken waar je energie en plezier van krijgt dus, en dat inzetten voor een hoger doel waaraan je wilt bijdragen. Pleasure & Purpose it is!

Ons doel: een workshop die kan dienen als ‘startmotor’ om in beweging te komen voor iets waar deelnemers echt voor willen gaan, waarvan ze geloven dat het uitmaakt dat zij er zijn. Ons programma werd Pleasure – Purpose – Power – Plan.

Op een zonnige dag werd een stel jonge professionals die elkaar nog niet kenden in no time een groep, in alle diversiteit verbonden door het gedeelde verlangen om van Droom naar Daad te komen. Ze waren advocaat, projectmanager, bedrijfskundige, freelancer in de creatieve sector, wetenschapsjournalist etc, en gingen met waardevolle inzichten, nieuwe bewustwording en praktische handvatten naar huis. Hoe ging dat in z’n werk?

Pleasure
Om je ‘pleasure’ te leren definiëren en in je leven de plek te geven die het verdient, begonnen we met het onderzoeken van verlangens, met behulp van de vraag “hoe zou je je willen voelen?” en voorbeeldkaartjes ter inspiratie. Met als vervolgvraag: hoe integreer je die in je levenskeuzes? Hoe ziet je zelfzorg eruit op de verschillende levensterreinen (lichamelijk welzijn, levensstijl, werk, relaties, zingeving)? Vaak ligt de sleutel in het zoeken van een andere balans.

Purpose
Vervolgens verlegden we de focus naar dromen en idealen. Als je die voor je ziet, hoe kun je die droom verwezenlijken, je ideaal handen en voeten geven? Hoe geef je het ook op een zakelijke manier vorm, zodat je er andere mensen wellicht makkelijker voor kunt winnen – of dat nu privé of in je organisatie is? Is het wellicht te verbinden met de missie van de organisatie?
Alle deelnemers kwamen met goede ideeën op de proppen die ze vertaalden naar een aansprekende pitch.

Power
Hoe vergroot je nu je impact? De volgende stap is het betrekken van anderen bij de plannen en eventueel de uitvoering ervan. En wélke anderen, hoe kijk je daar ook strategisch naar? Daartoe behandelden we kort enkele beïnvloedingsvaardigheden voor een realistische beeldvorming als eerste stap. Om die echt eigen te maken kan een verdiepingsslag nodig zijn.

Plan
Het daadwerkelijke plan: Hoe ga je het nu écht doen? Wat is de kern van je verlangen en je droom, die als een anker voor je kan werken? Ieder ging indivueel aan het werk met behulp van een stappenplan. Op het moment dat je het concreet gaat maken voor jezelf, word je tot helderheid gedwongen. Opeens kan het licht doorbreken: ‘dit is wat ik écht wil!’ en dan ‘zo kan ik beginnen - die kan me erbij helpen - dit moet ik dan nog leren - deze stappen kan ik nemen’.

In de groep werd “Hier gá ik voor:…” gedeeld, met commitment aan het plan en het besluit wie ieder uit de eigen omgeving als buddy om steun ging vragen bij het waarmaken van het plan wat tot een enthousiaste afronding van de dag leidde.

Hieronder enkele quotes van deelnemers:

 • Leerzaam, verrassend en verrijkend!
 • Door de workshop weet ik nu veel beter waarom ik doe wat ik doe en waar ik het voor doe. Ik weet zeker dat mijn bedrijf daardoor meer impact gaat maken.
 • Wat een goeie sfeer, styling en communicatie!
 • Het belang van de combinatie pleasure en purpose is me vandaag nog duidelijker geworden. Door goede en leuke inzichtgevende oefeningen weet ik waar ik mijn verlangens al goed vervul, en waar ik verder aan wil werken. Door het tweede deel van de workshop weet ik nu ook hoe ik echt aan de slag ga met mijn doel!
 • Het bracht scherpte op mijn persoonlijke doelen en bevestiging voor mijn purpose!
 • Frisse en aanstekelijke formule die mij stimuleerde om concreter na te denken over wat er voor mij toe doet voor voldoening in werk en leven, en dat te bewaken.
 • Ik vond het hoge tempo fijn! Het format voor eindplan werkt drempelverlagend voor het concretiseren.
 • Goede afwisseling tussen theorie en zelf aan de slag.
 • De duidelijke opbouw met veel oefeningen en heldere werkbladen gaven een goede basis om gericht aan de slag te gaan met je doel.
 • Ik voelde me uitgedaagd om aan diepere zelfreflectie te doen. Het bracht me nieuwe inzichten niet alleen voor werk, maar ook voor mijn privéleven.
 • Veel handvatten en inspiratie om in actie te komen!